Προαλφαβητική φάση

Θα γίνει αναφορά στην κατάκτηση ικανοτήτων γραφής: Προαλφαβητική φάση