Εργαστήριο 10ο: Scratch (Μέρος 10ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Σημασία Συνδεσιμότητας
  • Παρουσίαση παρόμοιων περιβαλλόντων
  • Σημασία ανάλυσης των παραγόμενων έργων

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 10ο