Εργαστήριο 8ο: Scratch (Μέρος 8ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στην έννοια και χρήση Κλώνων

?Τι είναι ο Κλώνος

?Πότε χρησιμοποιούνται

Scratch (Μέρος 8ο)?Διαφορά κλώνου - στάμπας

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 8ο