Εργαστήριο 7ο: Scratch (Μέρος 7ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή Ήχου και Μουσικής
  • Εξοικείωση με συνδυασμό Εντολών ? Ηχογράφηση & επεξεργασία Ήχου
  • Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων
  • Πειραματισμός με Frere Jacques ? Δυναμικά ? Live Coding

 

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 7ο