Εργαστήριο 6ο: Scratch (Μέρος 6ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Remix ? Βασικό στοιχείο της κοινότητας της Scratch
  • Εισαγωγή στις Διαδικασίες (Έννοια και παραδείγματα)
  • Εισαγωγή και εξοικείωση με την έννοια των Παραμέτρων

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 6ο