Εργαστήριο 5ο: Scratch (Μέρος 5ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής
  • Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες
  • Εισαγωγή και εξοικείωση με τις δομές επανάληψης

 

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 5ο