Εργαστήριο 4ο: Scratch (Μέρος 4ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στις εντολές υπό συνθήκη
  • Εξοικείωση με Συνθήκες και Επαναλήψεις

?Κινήσεις με επανάληψη

?Υλοποίηση προγράμματος

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 4ο