Εργαστήριο 3ο: Scratch (Μέρος 3ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Συζήτηση με θέματα:

?Συνήθεις παρανοήσεις

?Εργασία

  • Εξοικείωση με Δομή Επιλογής
  • Δημιουργία Αλγορίθμου ? Υλοποίηση παιχνιδιού

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 3ο