Εργαστήριο 2ο: Scratch (Μέρος 2ο)

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εξοικείωση με «Ενδυμασίες και Υπόβαθρα»
  • Βασικές Λειτουργίες ? Πρώτα Βήματα
  • Animation ? Μηνύματα - Διάλογος

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 2ο