Εργαστήριο 1ο : Scratch (Μέρος 1ο)

Σκοπός Εργαστηρίου:

  • Δομή Εργαστηρίου
  • Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον
  • Δημιουργία του πρώτου έργου στο Scratch

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 1ο