13. Εκπαιδευτική Ρομποτική ? Τα προγραμματιζόμενο παιχνίδια Bee-Bot & ProBot

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Οι εφαρμογές της Ρομποτικής στη Εκπαίδευση
  • Η παρουσίαση των περιβαλλότνων εκαπιδευτικής ρομποτικής Lego MindStorms & Lego WeDo

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 13ο