12. Παρουσίαση του περιβάλλοντος Scratch

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών δομών της γλώσσας προγραμαμτισμού Scratch

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 12ο