11. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού στη προσχολική και την Πρώτη Σχολική Ηλικία

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των βασικών εννοιών προγραμματισμού στη προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Εμφαση στην ακολουθιακή και την επαναληπτική δομή

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 11ο