4. Οριοθέτηση του Πεδίου της Διδακτική της Πληροφορικής

Σκοπός παρουσίασης:

  • να ορισθεί το πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
  • να παρουσιστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ 

Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με το ΑΠΣ, το διδακτικό τρίγωνο, το διδακτικό συμβόλαιο, τον διδακτικό μετασχηματισμό, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, τις ιδέες των μαθητών (νοητικά μοντέλα και κοινωνικές αναπαραστάσεις), τη γνωστική και την κοινωνικογνωστική σύγκρουση, και την εννοιολογική αλλαγή.

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 4ο