2. Προγραμματισμός και Γλώσσες Προγραμματισμού

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Η παρουσίαση της έννοιας του αλγορίθμου και της αλγοριθμικής ικανότητας

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 2ο