1. Παρουσίαση Μαθήματος

Γενικός Σκοπός του μαθήματος:

Α) να αποκτήσουν οι φοιτητριες/τες γνώσεις που αφορούν στη Διδακτική της Πληροφορικής και στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ

Β) να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής

Γ) να γνωρίσον βασικά περιβάλλοντα διδασκαλίας της Πληροφορικής και της Εκπαιδευτικη΄ς Ρομποτικής

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
  • να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 1ο