Οργάνωση Προγραμμάτων ΙΙΙ - Συντελεστές

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται οι συντελεστές των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων και περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών.