Οργάνωση Προγραμμάτων ΙΙ - Εποπτικά Μέσα

Στην παρούσα ενότητα προσδιορίζονται τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και η σημασία τους.