ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1870-1929
Παρουσίαση των αιτημάτων για αλλαγή στην εκπαίδευση μετά το 1870 και στην εκπαίδευση των γυναικών με παράλληλη ιστορική αναφορά. Εκτενή αναφορά για το ζήτημα της μετάβασης των Ελλήνων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τι σήμαινε αυτό για την εκπαίδευση αλλά και τη διαμόρφωση των κυρίαρχων ομάδων. Στόχοι της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια συνολική εικόνα για τα Παιδαγωγικά Αιτήματα της εποχής και από ποιους τέθηκαν, το κίνημα της Νέας Αγωγής, το έργο των Γληνού και Δελμούζου και πως αυτό επηρέασε την ελληνική εκπαίδευση και τις Μεταρρυθμίσεις του 1899, του 1913 και του 1929 και πως διαμόρφωσαν το σκηνικό της εκπαίδευσης.