ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Παρουσίαση της θέσης της μάθησης και της γνώσης στις  σύγχρονες κοινωνίες και οι συνέπειες στην πρόσληψή τους. Στη συνθήκη αυτή αξιολογείται η κοινωνική πρόσληψη του σχολείου και του εκπαιδευτικού και αποτιμώνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 13