ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρουσίαση του ορισμού της έννοιας επιρροή, ποιος είναι ο φορέας, ποια η μορφή, η έκταση, η ένταση και τα αποτελέσματα με σκοπό να κατανοηθεί ο βαθμός και η έκταση των επιρροών που άσκησαν ξένα εκπαιδευτικά συστήματα σε επίπεδο θεσμών στην ελληνική εκπαίδευση.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 12