ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 19ος-20ος ΑΙΩΝΕΣ

Παρουσίαση των ροών των μαθητών και φοιτητών στην Ελλάδα και γενικότερα την Ευρώπη. Επιχειρείται συγκριτική προσέγγιση του ζητήματος, αναλύονται οι δυσκολίες και τα μεθοδολογικά προβλήματα ανάλυσης του αντικειμένου. Σκοπός είναι η κατανόηση των αλλαγών στον τρόπο θέασης της εκπαίδευσης ανάλογα με την εποχή. Ως αναλυτικό εργαλείο χρησιμοποιείται το σχήμα του  Fritz Ringer.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 19ος-20ος ΑΙΩΝΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 11