ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (2)
Παρουσίαση των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ως τις μέρες μας, τους λόγους που τις γέννησαν και τα αποτελέσματά τους με σκοπό να γίνει κατανοητός ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας. Παρουσιάζονται επίσης οι συντελεστές των μεταρρυθμίσεων, η λογική τους και οι στόχοι των εμπνευστών τους. 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (2)
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 9