ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Περιγραφή της δομής της εκπαίδευσης πριν το 1821, παρουσίαση της πορείας της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εξέργερσης του 1821 και του τρόπου συγκρότησης του εκπαιδευτικού συστήματος στην βασιλεία του Όθωνα με παράλληλη παρουσίαση των εξελίξεων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5