ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Παρουσίαση του ζητήματος της μετάδοσης της γνώσης και της παιδαγωγικής, των διαφόρων τρόπων μάθησης και των θεωριών μάθησης με σκοπό να κατανοηθεί η μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών και πως αυτή επηρεάζει τις νέες αντιλήψεις για τις θεωρίες μετάδοσης .
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4