ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
Παρουσίαση της τυπικής εκπαίδευσης ως δίκτυο σχέσεων και του τρόπου λειτουργίας της σε συνάρτηση με το εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Σύντομη παρουσίαση των απαρχών της τυπικής εκπαίδευσης, πως εμφανίζεται, από πότε και με ποιούς φορείς συνδέεται.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΩΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3