ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Παρουσίαση της συνολικής εικόνας της ελληνικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, κατά τρόπο συγκριτικό και των εκπαιδευτικών μέτρων από εκπαιδευτικές αρχές ή άλλους φορείς. Σκοπός είναι η κριτική πρόσληψη της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής με απώτερο στόχο τη δυνατότητα παρέμβασης, διατύπωση προτάσεων και αντι-προτάσεων.