Πεδίο ανταλλαγής απόψεων με τους φοιτητές

Στο πεδίο αυτό μπορούν οι φοιτητές να εκφράζουν απορίες, να ρωτήσουν και να εκφράσουν απόψεις για το μάθημα.