Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στο μάθημα "Σχεδιασμός και αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού".