Εισαγωγή

Εισαγωγή στην προβληματική του μαθήματος, παρουσίαση περιγράμματος και μοντέλου βαθμολόγησης και εισαγωγή στις βασικές έννοιες με τις οποίες ασχολείται το μάθημα