Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτήτριες / φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να ελέγξουν το επίπεδο των γνώσεων τους στο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού".

Ερωτήσεις Αξιολόγησης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Ιστού"