Κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις της χρήσης του Διαδικτύου

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί που επιφέρει το Διαδίκτυο. Παράλληλα παρουσιάζονται ζητήματα όπως ο 'εθισμός' στο Διαδίκτυο, ζητήματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου και μοντέρνες εφαρμογές όπως το Crowdsourcing και Crowdfunding.