Ενότητα 7: Διδασκαλία λογισμικών γενικής χρήσης- Η διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου

Σκοπός: Η Διδακτική προσέγγιση των λογισμικών γενικής χρήσης
Έννοιες Κλειδιά: Επεξρργασία κειμένου

07. Διδασκαλία λογισμικών γενικής χρήσης- Η διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου