Ενότητα 13: Η έννοια των μαθησιακών αντικειμένων - Εργαλεία ανάπτυξης μαθησιακών αντικειμένων

Σκοπός Ενότητας

  • Εισαγωγή στην έννοια Μαθησιακού Αντικειμένου - Ιδιότητες & Πρότυπα Δημιουργίας Μαθησιακών Αντικειμένων (SCORM) 
  • Παρουσίαση και εξοικείωση με Συγγραφικά Εργαλεία και Λογισμικά Δημιουργίας Διαδικτυακών Μαθημάτων

Διαφάνειες Ενότητας

13_Μαθησιακά Αντικείμενα