Ενότητα 9: Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας - Οι διαδραστικοί πίνακες στην εκπαιδευτική διαδικασία

Σκοπός Ενότητας

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    • βασικών στοιχείων των θεωρητικών πλαισίων στα οποία λειτουργούν οι διαδραστικοί πίνακες, πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από τον τρόπο χρήσης των διαδραστικών συστημάτων στην τάξη και
    • το πως επηρεάζεται η μαθησιακή διαδικασία απ? την ένταξη τους στην διδακτική πρακτική και σχεδίαση εκπαιδευτικών εφαρμογών.
  • Η έμφαση δίνεται στη
    • παρουσίαση συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων και γνωριμίας μεθόδων χρήσης των συστημάτων αυτών.