Ενότητα 7: Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα υπολογιστικής μοντελοποίησης

Σκοπός Ενότητας

  • Η ανάδειξη της σημασίας της υπολογιστικής μοντελοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαφάνειες Ενότητας

7_Περιβάλλοντα Μπντελοποίησης