Ενότητα 3: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό - Οι προσφερόμενες δυνατότητες των υπολογιστικών εργαλείων

Σκοπός Ενότητας

  • Οι ΤΠΕ ως εργαλεία με γνωστικό δυναμικό
  • Επισκόπηση, μελέτη και σύντομη ανάλυση της έννοιας του γνωστικού εργαλείου και των προσφερόμενων δυνατοτήτων (affordances) των διάφορων υπολογιστικών εργαλείων και των ειδικών εφαρμογών που άπτονται της χρήσης των ΤΠΕ στις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης