Ενότητα 1: Εισαγωγή - Παρουσίαση Μαθήματος

Σκοπός Μαθήματος

  • να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο που άπτεται της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στη διδακτική και στη μαθησιακή διαδικασία
  • να τους εισαγάγει στις βασικές έννοιες και
  • να τους βοηθήσει να εμβαθύνουν στα θεωρητικά και στα μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ΤΠΕ σε όλο το εύρος της εκπαιδευτικής πράξης.

Διαφάνειες Ενότητας

1_Παρουσίαση μαθήματος