Βασικές αρχές δραστηριοτήτων γραμματισμού στο νηπιαγωγείο
Γνώσεις, μέσα, σκοποί, υλικά, περιεχόμενα για τη διδασκαλία της γλώσσας στο νηπιαγωγείο
Παρουσίαση Ενότητας 8
Σημειώσεις Ενότητας 8
Ερωτήσεις Ενότητας 8
  1. Ποιες είναι οι ευκαιρίες, τα κίνητρα και οι αυθεντικές περιστάσεις που χρειάζεται να δημιουργούνται προκειμένου τα παιδιά να εμπλέκονται σε δραστηριότητες με νόημα;
  2. Πώς τα παραπάνω συνδέονται με την έννοια της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας;
  3. Ποιες είναι οι διαφορές των διδακτικών (μας) στόχων από τους σκοπούς που θέτουν τα παιδιά όταν συμμετέχουν σε δραστηριότητες; Σκεφτείτε συγκεκριμένα παραδείγματα.
  4. Κάντε 3 προσχέδια δραστηριοτήτων γλώσσας τηρώντας τις βασικές αρχές που έχουν αναπτυχθεί.