Γραμματισμός και συστηματική γνώση

Από την καθημερινή/κοινή γνώση στη σχολική/μη κοινή γνώση

Σημειώσεις Ενότητας 6
Παρουσίαση Ενότητας 6
Ερωτήσεις Ενότητας 6
  1. Γιατί υποστηρίζεται ότι ο γραμματισμός συνδέεται με τη συστηματική γνώση;
  2. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της καθημερινής και ποια της συστηματικής γνώσης;
  3. Πώς συμβάλλει η «γλωσσική προετοιμασία» στην εκπαιδευτική γνώση;
  4. Από ποια σχολική βαθμίδα μπορούμε να πούμε πως αναπτύσσεται η εκπαιδευτική γνώση;
  5.  Γιατί η γενίκευση, η αφαίρεση, ο συλλογισμός πάνω στα (γραπτά και προφορικά) κείμενα θεωρούνται ορισμένες από τις βασικές διαδικασίες της σχολικής γνώσης;