Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να τεστάρουν τις γνώσεις που κατέκτησαν παρακολουθώντας το μάθημα "Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών"