Ερωτηματολόγια και Big Five
  • Συζήτηση για τους τύπους ερωτηματολογίων και τα είδη μεταβλητών. Παρουσιάζονται το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ευχρηστίας SUS καθώς και το Big 5 Personality Test. Επιπλέον αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτηματολόγια με τη βοήθεια του εργαλείου Kwik Surveys.
  • Περιγράφεται το ?Big 5 Personality Test? και επεξηγούνται τα 5 χαρακτηριστικά στα οποία επικεντρώνεται. Δίνονται τα αποτελέσματα του τέστ και γίνεται σύνδεση με την αποτελεσματικότητα στην εργασία και την ακαδημαϊκή επίδοση.
  • Τέλος, παρουσιάζονται σενάρια επεξεργασίας δεδομένων
11Senaria_epeksergasias_dedomenwn_apo erwthmatologia.pdf