Ενότητα 14: Επιδράσεις της χρήσης των υπολογιστών στα μικρά παιδιά : Δυνατοί Κίνδυνοι - Πιθανές Ωφέλειες

Σκοπός Ενότητας:

  • Η διατύπωση των κύριων ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και η επιρροή τους στη φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
  • Η παρουσίαση Δυνατών Κινδύνων της χρήσης των Υπολογιστών στην ανάπτυξη των παιδιών
  • Η παρουσίαση Πιθανών Ωφελειών της χρήσης των Υπολογιστών στην ανάπτυξη των παιδιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 14 : Επιδράσεις της χρήσης των υπολογιστών στα μικρά παιδιά : Δυνατοί Κίνδυνοι ? Πιθανές Ωφέλειες

Άσκηση Αυτο-Αξιολόγησης

[Εν.14] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 14.