Εργαστήριο 9ο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου (Μέρος Α)

Σκοπός και Στόχοι Εργαστηρίου:

  • (α) Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ,
  • (β) Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος,
  • (γ) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαφάνειες Εργαστηρίου

Εργαστήριο 9ο : Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου ? Μέρος Α

Βιντεο-Διάλεξη Εργαστηρίου

Εργαστήριο 9ο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου (Μέρος Α)

Διάλεξη 10