Ενότητα 13: Οι ιδέες των παιδιών Ιδέες : Παραστάσεις - Αναπαραστάσεις - Νοητικά Μοντέλα

Σκοπός Ενότητας:

  • Παρουσίαση των ιδεών, των νοητικών μοντέλων και των αναπαραστάσεων των παιδιών για τους υπολογιστές.

  • Η έμφαση δίνεται :
    • στο πως τα μικρά παιδιά αναπαριστούν τους υπολογιστές και την πληροφορική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 13 : Οι ιδέες των παιδιών Ιδέες - Παραστάσεις ? Αναπαραστάσεις ? Νοητικά Μοντέλα

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.13] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 13.