Ενότητα 12: Ο υπολογιστής ως εργαλείο συνεργατικής ενασχόλησης στην προσχολική εκπαίδευση

Σκοπός Ενότητας:

  • παρουσίαση και ανάλυση μοντέλων συνεργατικής μάθησης
  • συνεργαστική μάθηση και νήπια
  • παρουσίαση έρευνας και αποτελεσματων με αντικείμενο:
    • Συνεργατική ενασχόληση νηπίων με υπολογιστή στο πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων
    • Μελέτη της «φυσιολογικής» ένταξης του υπολογιστή σε ένα τυπικό Νηπιαγωγείο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 12 : Ο υπολογιστής ως εργαλείο συνεργατικής ενασχόλησης στην προσχολική εκπαίδευση

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.12] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 12.