Ενότητα 10: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μέθοδοι, Τεχνικές, Εργαλεία, Κριτήρια και Κλίμακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού προσχολικής εκπαίδευσης

Σκοπός Ενότητας:

  • της έννοιας «αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού»
  • των βασικών αρχών και μεθόδων αξιολόγησης
  • των τεχνικών και των εργαλείων αξιολόγησης
  • ενός παραδείγματος κλίμακας αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο και την τεχνική αρτιότητα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 10: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μέθοδοι, Τεχνικές, Εργαλεία, Κριτήρια και Κλίμακες αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού προσχολικής εκπαίδευσης

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.10] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 10.