Ενότητα 9: Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ

Σκοπός Ενότητας:

  • Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές διδακτικές στρατηγικές κατά τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με τις ΤΠΕ.
  • Συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές
  • Εποικοδομιστικές διδακτικές στρατηγικές
  • Κοινωνικογνωστικές διδακτικές στρατηγικές
  • Κοινωνικοπολιτισμικές διδακτικές στρατηγικές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 9 : Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ

Βιντεο-Διαλέξεις Ενότητας

 

Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ [Μέρος Α] / Διάλεξη 10

Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ [Μέρος Α] / Διάλεξη 10

Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ [Μέρος Β]

Διδακτικές Στρατηγικές & ΤΠΕ [Μέρος Β] / Διάλεξη 11

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.9] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 9.