Ενότητα 8: Βασικές έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ

Σκοπός Ενότητας:

  • Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής των Επιστημών σε σχέση με τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με ΤΠΕ
  • Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό τρίγωνο, το διδακτικό συμβόλαιο, τον διδακτικό μετασχηματισμό, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, τις ιδέες των μαθητών (νοητικά μοντέλα, γνωστικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις,) τη γνωστική και την κοινωνικογνωστική σύγκρουση, και την εννοιολογική αλλαγή, την διδακτική κατάσταση και την διδακτική παρέμβαση και διδακτική στρατηγική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 8 : Βασικές έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ

Βιντεο-Διαλέξεις Ενότητας

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Α]

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Α] / Διάλεξη 7

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Β]

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Β] / Διάλεξη 8

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Γ]

Βασικές Έννοιες της Διδακτικής & ΤΠΕ [Μέρος Γ] / Διάλεξη 9

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.8] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 8.