Ενότητα 6: Συμπεριφοριστικές, εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ - Bασικές έννοιες

Σκοπός Ενότητας:

  • των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.
Η έμφαση δίνεται:
  • στο πως οι θεωρίες επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και κατάλληλων διδακτικών καταστάσεωνμε ΤΠΕ.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαφάνειες Ενότητας

Ενότητα 6 : Συμπεριφοριστικές, εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ - Bασικές έννοιες

Άσκηση Αυτοαξιολόγησης

[Εν.6] Άσκηση

Απαντήστε στις ερωτήσεις/ασκήσεις της Ενότητας 6.